̑{R@` @@{RΎi `

@؍uAoR@QWNPQ`

uܕi̔Nv̏oR

C̎OƕxmR

LJO

ƐS

e

C̎OƓi

qaOL

Ɩ叼

̑{R^@@{RΎi@gbvy[W

(C)All rights reserved, Nichiren Shoshu Butsujoji Hokkeko

@@zRŏ掛